header image

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΠΟΥ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

12/10/2017

Η ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 4.10.2017 Ανακοίνωσης μας, σας ενημερώνουμε ότι εκδικάστηκαν στις 6.10.2017 στην μείζονα σύνθεση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με Πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου, οι αιτήσεις ακύρωσης της ΟΤΟΕ, της ΟΣΤΟΕ και των πρωτοβάθμιων συλλόγων εργαζομένων και συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων κατά των Υπουργικών Αποφάσεων του Νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με τον επανϋπολογισμό των κύριων και των επικουρικών συντάξεων.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των Προσφυγών, καθώς συνεκδικάζονταν την ίδια ημερομηνία και άλλες αιτήσεις ακύρωσης των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων και από άλλους φορείς, παρέστησαν στην αίθουσα της Ολομέλειας του ΣτΕ μόνον οι νομικοί παραστάτες των προσφευγόντων καθώς και μέλη των Ομοσπονδιών και των Φορέων. Από την ΟΤΟΕ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Σταύρος Κούκος, η Γραμματέας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Βάσω Βογιατζοπούλου και ο Γραμματέας Ασφαλιστικού Φωκίων Δημακάκος.

Η συνεδρίαση, ξεκίνησε με την έκθεση των λόγων ακυρότητας από την Εισηγήτρια της  υπόθεσης μας, Σύμβουλο Επικρατείας κα Άννα Καλογεροπούλου.

Η ΟΤΟΕ, η ΟΣΤΟΕ  και  λοιποί  σύλλογοι   εργαζομένων και  συνταξιούχων  τραπεζοϋπαλλήλων  εκπροσωπήθηκαν από τον καθηγητή Ξενοφώντα Κοντιάδη καθώς και από τους Νικόλαο  Φιλιππόπουλο ,  Νικόλαο Δήμα, και Γεωργία  Φιλιπποπούλου.

Κατά την συζήτηση για την υποστήριξη των ισχυρισμών της ΟΤΟΕ, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ξενοφών Κοντιάδης ανέπτυξε τους λόγους των αιτήσεων ακυρώσεως αναδεικνύοντας την φύση των Ταμείων των Τραπεζών, των επικουρικών, οι καταστατικές ρυθμίσεις των οποίων  προστατεύονται από το αρ. 22 του Συντάγματος περί  συλλογικής αυτονομίας  και των κύριων ειδικών ταμείων στα οποία έχουμε ως τραπεζοϋπάλληλοι αποδώσει υψηλότατες εισφορές επί των πάσης φύσεως αποδοχών μας προσδοκώντας ανάλογες συνταξιοδοτικές παροχές, που θα διασφαλίζουν την εύλογη αναλογία – ανταποδοτικότητα μεταξύ εισφορών – παροχών.

Με τις μειώσεις όμως των συντάξεων μας σε ποσοστό 70% σε πολλές περιπτώσεις, προσβάλλεται ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος όπως έχει οριοθετηθεί από τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ζωής των συνταξιούχων πρέπει να διατηρείται κοντά σε εκείνο που είχαν κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας στα πλαίσια του σεβασμού της περιουσίας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Ο καθηγητής τόνισε ακόμα την παραβίαση από την Κυβέρνηση του δεδικασμένου των αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ, καθώς, όχι μόνο, δεν αποκαταστήθηκαν οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά οι ρυθμίσεις των Ν. 4051/2012 και 4093/2012, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, συνεχίστηκαν να εφαρμόζονται στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποτέλεσαν την βάση επανϋπολογισμού των επικουρικών συντάξεων που οδήγησε σε περαιτέρω μειώσεις.

Ακόμα, επισημάνθηκε η έλλειψη εμπεριστατωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης με κριτήρια αντικειμενικά και επιστημονικά επαληθεύσιμα αλλά και ο ασαφής και αφηρημένος τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων στον Νόμο και στις υπουργικές αποφάσεις παραθέτοντας ακατανόητες τεχνικές παραμέτρους που οδηγούν στον αποκλεισμό του δικαστικού ελέγχου της νομιμότητάς τους.  

Τέλος, τονίσθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, από τα έγγραφα του ΕΤΕΑΕΠ προκύπτει ότι η Διεύθυνση του δεν γνωρίζει τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε μία από τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν τον Συντελεστή Επανϋπολογισμού των επικουρικών Συντάξεων, με αποτέλεσμα τα ποσά των συντάξεων που προκύπτουν να είναι αδιαφανή και αυθαίρετα.

Η επιχειρηματολογία του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία προσπάθησε να αντικρούσει τους ισχυρισμούς των νομικών εκπροσώπων της ΟΤΟΕ, επικεντρώθηκε στην άποψη περί μεταστροφής της νομολογίας του ΣτΕ με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (734/2016).

Η απόφαση αυτή, όμως, που δεν αφορά στις συντάξεις, προκάλεσε, εκτός από την αντίδραση της ΟΤΟΕ, και την αντίδραση του Πρόεδρου του Συμβούλιου της Επικρατείας, ο οποίος επισήμανε ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν πρέπει να υποτιμώνται και να ακυρώνονται από την εκτελεστική εξουσία.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία συζήτησης (6.10.2017) το νομικό επιτελείο της ΟΤΟΕ θα καταθέσει συμπληρωματικό Υπόμνημα για την υποστήριξη των λοιπών λόγων ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων του Νόμου Κατρούγκαλου, που αφορούν στην παραβίαση συνταγματικών και υπερνομοθετικών διατάξεων.


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε τον αγώνα της υπεράσπισης των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, που προβλέπονται στα Καταστατικά των ασφαλιστικών μας ταμείων.

Αυτός ο αγώνας θα είναι σκληρός, θα έχει διάρκεια, θα δοθεί σε πεδία συνδικαλιστικής, νομικής και πολιτικής αντιπαράθεσης, όμως εμείς, η ΟΤΟΕ και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες, είμαστε αποφασισμένοι να τον δώσουμε με αποφασιστικότητα και δύναμη μέχρι τέλους.

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Ακολουθήστε μας